Informatieveiligheid

consulent
advies
begeleiding

Informatieveiligheidsconsulent 

Wij bieden verschillende diensten op het vlak van informatieveiligheid of privacybescherming. Dit kan als ondersteuning van uw IT dienst op het vlak van processen en risicobeheersing of als veiligheidsconsulent (data protection officer), zoals bedoeld in de wetgeving rond het Rijksregister of de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Neem gerust vrijblijvend contact op met uw specifieke vraag. 

Taken van de veiligheidsconsulent   Rol van de veiligheidsconsulent  

veiligheidsplan en advies

Ook voor hulp bij het opstellen van een informatieveiligheidsbeleid of -plan, kan u bij ons terecht. Informatieveiligheid is te belangrijk om enkel pro-forma in te richten. Een goede procesintegratie, een grondige risicoanalyse en -mitigatie, ondersteund door policies en informatiebeheer vormen een essentieel onderdeel van uw interne controle én bieden de nodige garanties aan de afnemers van uw diensten rond bescherming van hun privacy en gegevens. Dit wordt nog belangrijker in mei 2018, wanneer de nieuwe Europese richtlijn (GDPR) van kracht wordt. 

Meer dan enkel persoonsgegevens
Informatieveiligheid kijkt naar vertrouwelijkheid, bescherming en beschikbaarheid van alle gegevens. Hierbij vertrekt men best van een goede dataclassificatie om de gepaste maatregelen te nemen in functie van kriticiteit en businessvereisten. Een goed veiligheidsbeleid en -plan vraagt dus de nodige aandacht en inspanning. 

Ons aanbod
Wij bieden ondersteuning op maat van uw organisatie. Dit kan gaan van de aanmaak van een basisplan, over het uitwerken van een beleid en methodologie voor risicobeheersing tot operationele ondersteuning bij de werking.